• آزمایشگاه تشخیص طبی ابن سینا
    تلفن :38685626-09155157969
    آدرس :بلوار وکیل آباد -سه راه آب وبرق پلاک 538
    توضیحات1 : تشخیص طبی عمومی
    توضیحات2 : عصر
    توضیحات3 : دکترحمید رضا مکرم دری