• مهمانپذیر دهکده
    تلفن :38513572
    آدرس :خیابان امام رضا ـ کوچه کربلا- کوچه شهید حسنی - پ143
    توضیحات1 : یک ستاره
    توضیحات2 :