• مهمانپذیر برگ سبز
    تلفن :09153119440-33655768
    آدرس :میدان بیت المقدس ، کوچه عیدگاه ، کوچه محرم افشار ، پلاک 1/13
    توضیحات1 : سه ستاره ممتاز
    توضیحات2 :