• مهمانپذیر باستان
    تلفن :-
    آدرس :میدان بیت المقدس - کوچه نخود بریز ها - پلاکهای 79 و 81
    توضیحات1 : سه ستاره ممتاز
    توضیحات2 :