• مهمانپذیر تفتان
    تلفن :32223647
    آدرس :میدان بیت المقدس-کوچه نخود بریزها- پ129
    توضیحات1 : سه ستاره
    توضیحات2 :