• مهمانپذیر خیر اندیش
    تلفن :-
    آدرس :خیابان امام رضا - امام رضا 5 (کوچه چهنو) - پلاک 26
    توضیحات1 : سه ستاره ممتاز
    توضیحات2 :