• مهمانپذیر بلوری
    تلفن :32223078
    آدرس :خ امام رضا ـ کوچه نخودبریزها - پ131
    توضیحات1 : سه ستاره
    توضیحات2 :