• مهمانپذیر حیدری
    تلفن :32220569
    آدرس :خیابان شیرازی - کوچه آب میرزایی - کوچه مادرشاهی - پلاک 3
    توضیحات1 : سه ستاره ممتاز
    توضیحات2 :