• مهمانپذیر توحید
    تلفن :-
    آدرس :چهارراه خسروی - ابتدای رجایی 2 - پلاک 713/1
    توضیحات1 : سه ستاره
    توضیحات2 :