• مهمانپذیر اتحاد
    تلفن :-
    آدرس :میدان طبرسی-کوچه حوض امیر-پلاک 63
    توضیحات1 : سه ستاره
    توضیحات2 :