• حوادث تاریخی مشهد

    مشهد تاریخی دارد به عظمت وبزرگی اسلام دراین سرزمین واز همان روز که ستاره ای از سلاله وحی را درخود جای داد دستخوش رویدادها وحوادثی شده است که نه تنها بر شکل گیری وتاسیس این شهر بزرگ که بر اتفاقات کوچک وبزرگ کشوری به بزرگی ایران وعرصه ای به عظمت جهان پهناور تاثیر گذاربوده است.
    حضور حضرت رضا(ع) دراین دیار منشاء تمامی خیرات وبرکات بوده است برای این شهر و نعمتی بزرگ برای مجاورین حضرتش .


    حکومت های زیادی امده اند ورفته اند وبراین ساحت مقدس ادای احترام کردند وهرانچه که براین شهر واین بارگاه نموده اند را ادای دینی می دانند برای خود به پاس عنایت ، بزرگی ومهربانی ورافت این امام همام.
    وافسوس برکسانی که براین بزرگی وعظمت ره نیافتند وقدران را ندانستند افسوس وصد افسوس.
    از قیام ابومسلم خراسانی و حکومت مامون ها وشمیم ونسیم بوی ولایت دراعصار گذشته تا همین چند سال پیش که مشروطه خواهی ومبارزه وپیروزی انقلاب ودفاعی جانانه ومقدس درعرصه دفاع مقدس ، همه وهمه خاطراتی بیادماندنی وحوادثی تلخ وشیرین را درخود جای داده است.
    این شهر درطول این سالها صحنه حوادث ، اتفاقات ورویدادهایی بوده است که هرکدام می تواند برای نسل امروز نه تنها درس آموز وپندآموز باشد بلکه پیشنه زندگی ، اداب ورسوم مردم این دیار رانیز تصویرگرباشد .
    دراین مجال برانیم که بدون درنظر گرفتن سیرتاریخی از گوشه گوشه تاریخ وبه فراخور زمان ، خاطراتی از این شهر ودلیران آن حکایت کنیم.

     


    حوادث تاریــــخی مشهد

      10دی   شهادت امام رضا
      مسجد گوهرشاد   به توپ بستن گنبد مطهر حرم امام رضا(ع)
      ورود امام رضا(ع به) مشهد    

     

    تعداد بازدید :2559
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: