• پیش بینی آب و هوا
    انتخاب شهر:  
    مشهد, ایران
    شرایط فعلی

    35°C
    باد: 29 km/hفشار هوا: 30000 mbarرطوبت: 25%
    دمای واقعی: 34°Cقابلیت دید: 26 km
    پیش بینی وضع هوایک شنبه
    دو شنبه
    سه شنبه
    چهار شنبه
    پنج شنبه
    بیشترین38°C37°C37°C36°C34°C
    کمترین28°C25°C24°C22°CN/A